• balandžio 8 d., Trečiadienis

Gal džiovintų pomidorų?

Džio­vin­ti sau­lė­je po­mi­do­rai kve­pia pa­sa­kiš­kai. Ši fra­zė nu­ke­lia mus į kait­rią vasa­ros die­ną ir grą­ži­na va­sa­riš­ką nuo­tai­ką. Taip tu­rė­tų nu­tik­ti ir žie­mą, kai ati­da­ry­sime in­de­lį su džio­vin­tais po­mi­do­rais.

Džio­vin­ti pro­duk­tai, at­ro­do, nie­ka­da ne­su­vi­lios gur­ma­nų, ta­čiau su džio­vin­tais po­mi­do­rais vis­kas ki­taip. Džio­vi­ni­mas – pats se­niau­sias kon­ser­va­vi­mo bū­das. Kol buvo su­gal­vo­ti šiuo­lai­ki­niai kon­ser­va­vi­mo bū­dai, ita­lai po­mi­do­rus džio­vi­no sau­lė­je, ant sa­vo na­mų sto­gų. Šis bū­das – tar­si šei­my­ni­nė re­lik­vi­ja.

Džio­vin­ti po­mi­do­rai – tai sal­dūs, ryš­kaus, tie­siog kon­cen­truo­to sko­nio vai­siai su in­ten­sy­viu aro­ma­tu. Jie pa­ska­nins dau­gy­bę pa­tie­ka­lų. Ga­li­ma pa­gal­vo­ti, kad džio­vin­ti po­mi­do­rai yra ne to­kie mais­tin­gi. Tie­sa, kai ku­rios me­džia­gos tirps­ta van­de­ny­je, bet mi­ne­ra­li­nės su­si­kon­cen­truo­ja.

Įdo­mu, kad džio­vin­ti po­mi­do­rai (ita­liš­kai po­mo­do­ri sec­chi) Ame­ri­ko­je net­gi popu­lia­res­ni ne­gu Ita­li­jo­je. Jie lai­ko­mi gur­ma­nų pro­duk­tu, nors pla­čiai nau­do­ja­mi, ypač pa­da­žams pa­ska­nin­ti.


Komentarai

Prašome Prisijungti.
avatar
  Sekti  
Pranešti apie

Sekite mus

Šiandien

  • Balandžio 8, trečiadienis.
  • Saulė teka 06:33, leidžiasi 20:09.
  • Mėnulis teka 20:40, leidžiasi 07:12.
  • Mėnulis Skorpione 23:18. Pilnatis 05:35.
  • Alma, Girtautas, Giržadas, Skirgailė, Valteris.
  • Didysis trečiadienis
  • Lapų diena. Tinkamas laikas augalus tręšti, kad žaliuotų, laistyti. Nerekomenduojama karpyti gyvatvorių, laistyti.
  • Jei sliekai lenda iš žemės, bus lietaus.
gardenis
seklosdarzui
baseinai fontanai
Bijūnai

Populiariausi straipsniai

Naujienlaiškio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti Sodo spalvų naujienlaiškį, įrašykite savo el.pašto adresą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Apklausa

Kokias priemones naudojate kiaušiniams marginti?

Įvykių kalendorius