• liepos 22 d., Pirmadienis

Gal džiovintų pomidorų?

Džio­vin­ti sau­lė­je po­mi­do­rai kve­pia pa­sa­kiš­kai. Ši fra­zė nu­ke­lia mus į kait­rią vasa­ros die­ną ir grą­ži­na va­sa­riš­ką nuo­tai­ką. Taip tu­rė­tų nu­tik­ti ir žie­mą, kai ati­da­ry­sime in­de­lį su džio­vin­tais po­mi­do­rais.

Džio­vin­ti pro­duk­tai, at­ro­do, nie­ka­da ne­su­vi­lios gur­ma­nų, ta­čiau su džio­vin­tais po­mi­do­rais vis­kas ki­taip. Džio­vi­ni­mas – pats se­niau­sias kon­ser­va­vi­mo bū­das. Kol buvo su­gal­vo­ti šiuo­lai­ki­niai kon­ser­va­vi­mo bū­dai, ita­lai po­mi­do­rus džio­vi­no sau­lė­je, ant sa­vo na­mų sto­gų. Šis bū­das – tar­si šei­my­ni­nė re­lik­vi­ja.

Džio­vin­ti po­mi­do­rai – tai sal­dūs, ryš­kaus, tie­siog kon­cen­truo­to sko­nio vai­siai su in­ten­sy­viu aro­ma­tu. Jie pa­ska­nins dau­gy­bę pa­tie­ka­lų. Ga­li­ma pa­gal­vo­ti, kad džio­vin­ti po­mi­do­rai yra ne to­kie mais­tin­gi. Tie­sa, kai ku­rios me­džia­gos tirps­ta van­de­ny­je, bet mi­ne­ra­li­nės su­si­kon­cen­truo­ja.

Įdo­mu, kad džio­vin­ti po­mi­do­rai (ita­liš­kai po­mo­do­ri sec­chi) Ame­ri­ko­je net­gi popu­lia­res­ni ne­gu Ita­li­jo­je. Jie lai­ko­mi gur­ma­nų pro­duk­tu, nors pla­čiai nau­do­ja­mi, ypač pa­da­žams pa­ska­nin­ti.


guest
0 Komentarai
Atsiliepimai
Peržiūrėti visus komentarus

Šiandien

  • Liepos 22, pirmadienis.
  • Saulė teka 05:13, leidžiasi 21:37.
  • Mėnulis teka 22:41, leidžiasi 05:46.
  • Mėnulis Vandenyje, dylantis, III ketvirtis. Pilnatis liepos 21 d.
  • Dalius, Magdalena, Mantilė
  • Žiedų diena. Genėkite, tręškite žydinčius krūmus, gėles. Sandėliuokite daržoves, konservuokite. Imkite derlių, kurį reikės džiovinti, taip pat vaistažoles. Valykite rūsius. Naikinkite namuose gyvenančius kenkėjus. Nerekomenduojama laistyti, sėti, sodinti.
  • Kai anksti vakare atsiranda rasa, reikia laukti gero oro.

Populiariausi straipsniai

Sekite mus

Naujienlaiškio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti Sodo spalvų naujienlaiškį, įrašykite savo el.pašto adresą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Apklausa

Kaip gaunate „Sodo spalvas“?

Įvykių kalendorius