• gruodžio 4 d., Penktadienis

Gal džiovintų pomidorų?

Džio­vin­ti sau­lė­je po­mi­do­rai kve­pia pa­sa­kiš­kai. Ši fra­zė nu­ke­lia mus į kait­rią vasa­ros die­ną ir grą­ži­na va­sa­riš­ką nuo­tai­ką. Taip tu­rė­tų nu­tik­ti ir žie­mą, kai ati­da­ry­sime in­de­lį su džio­vin­tais po­mi­do­rais.

Džio­vin­ti pro­duk­tai, at­ro­do, nie­ka­da ne­su­vi­lios gur­ma­nų, ta­čiau su džio­vin­tais po­mi­do­rais vis­kas ki­taip. Džio­vi­ni­mas – pats se­niau­sias kon­ser­va­vi­mo bū­das. Kol buvo su­gal­vo­ti šiuo­lai­ki­niai kon­ser­va­vi­mo bū­dai, ita­lai po­mi­do­rus džio­vi­no sau­lė­je, ant sa­vo na­mų sto­gų. Šis bū­das – tar­si šei­my­ni­nė re­lik­vi­ja.

Džio­vin­ti po­mi­do­rai – tai sal­dūs, ryš­kaus, tie­siog kon­cen­truo­to sko­nio vai­siai su in­ten­sy­viu aro­ma­tu. Jie pa­ska­nins dau­gy­bę pa­tie­ka­lų. Ga­li­ma pa­gal­vo­ti, kad džio­vin­ti po­mi­do­rai yra ne to­kie mais­tin­gi. Tie­sa, kai ku­rios me­džia­gos tirps­ta van­de­ny­je, bet mi­ne­ra­li­nės su­si­kon­cen­truo­ja.

Įdo­mu, kad džio­vin­ti po­mi­do­rai (ita­liš­kai po­mo­do­ri sec­chi) Ame­ri­ko­je net­gi popu­lia­res­ni ne­gu Ita­li­jo­je. Jie lai­ko­mi gur­ma­nų pro­duk­tu, nors pla­čiai nau­do­ja­mi, ypač pa­da­žams pa­ska­nin­ti.


guest
0 Komentarai
Atsiliepimai
Peržiūrėti visus komentarus

Sekite mus

Šiandien

  • Gruodžio 4, penktadienis.
  • Saulė teka 08:23, leidžiasi 15:55.
  • Mėnulis teka 19:18, leidžiasi 12:02.
  • Mėnulis Liūte 14:53, dylantis, III ketvirtis. Pilnatis lapkričio 30 d.
  • Barbora, Liutaurė, Vainotas
  • Šv. Barbora (globėja visų, kurie mirė atsitiktine mirtimi)
  • Vaisių diena. Jei nelabai šąla, genėkite vaiskrūmius ir vaismedžius, apžiūrėkite kaupus, dezinfekuokite šiltnamius, daigyklas, įrankius, valykite rūsius, blizginkite indus. Pirkite dovanas ir buitinius prietaisus. Palanki diena dilgėlių arbata valyti kraują, šalinti iš organizmo toksinus, gydyti karpas, nuospaudas. Nerekomenduojama tręšti augalų.
  • Jei gruodžio mėnesį šilta ir nepasninga – pavasaris bus vėlyvas.

Populiariausi straipsniai

Naujienlaiškio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti Sodo spalvų naujienlaiškį, įrašykite savo el.pašto adresą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Apklausa

Ką naudosite dengti augalams žiemai?

Įvykių kalendorius