• liepos 19 d., Penktadienis

Privatumo politika

KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Šioje Privatumo politikoje Jums, interneto svetainės Sodospalvos.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB KATIKAUGA (Įmonės kodas: 123658364)  tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę Internetinėje svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

Jums apsilankius Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

 • įsigyjant prenumeratą – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įmonės pavadinimas ir kodas (jei registruojatės kaip įmonė), užsakomos prekės kiti duomenys, prekės kaina, informacija apie apmokėjimą, prekės pristatymo adresas. Šie duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų nuo prekės įsigijimo dienos;
 • siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimus – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Šie duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus gavimo dienos;
 • duomenys apie naudojimąsi Internetine svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus  ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan. (detalesnė informacija yra pateikiama „Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje“);
 • bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami. Šie duomenys saugomi 2 (dvejus) nuo Jūsų duomenų pateikimo dienos.

KOKIAIS TIKSLAIS RENKAME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes renkame bei toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis tik teisėse aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:

 • dėl Interneto svetainėje siūlomų produktų įsigijimo vykdymo (sutarties vykdymo tikslais);
 • Jūsų sutikimu, kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

SUTIKIMAS TIESIOGINEI RINKODARAI

Visais atvejais, kai norėsime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums bus pateikiama sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais forma, kurią pasirašydami galėsite sutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginei rinkodarai. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamos informacijos galite bet kada elektroniniu paštu: svetaine@sodospalvos.lt.

KOKIE SLAPUKAI NAUDOJAMI ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

 

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas
_utma Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Pirmo įėjimo į puslapį metu/
2 metai
_utmx Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas vartotojo įsitraukimui eksperimento metu stebėti.  Pirmą kartą atėjus į puslapį/ 18 mėn.
_utmxx Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas nustatyti eksperimentus, į kuriuos buvo įtrauktas tam tikras vartotojas. Pirmą kartą atėjus į puslapį/18 mėn.
_utmz Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Pirmo įėjimo į puslapį metu/iki naršyklės uždarymo
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu/2 metai
PHPSESSID Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID), pagal kurį renkami duomenys apie kliento patirtį svetainėje ir tobulinant informacijos pateikimą klientui. Pirmo įėjimo į puslapį metu/iki naršyklės uždarymo
__cfduid Slapukas skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti: cloudfare Įeinant į puslapį/1 metai
__stid __uset __unam „ShareThis“ – tai priemonė, kuri mūsų lankytojams suteiks galimybę bendrinti ir rekomenduoti interneto svetainės turinį socialiniuose tinkluose. Įeinant į puslapį

 

KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y. IT paslaugų teikėjai, ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS ?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių.
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.
Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu elektroniniu paštu: svetaine@sodospalvos.lt

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

KAIP INFORMUOSIME APIE PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMUS?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

UAB KATIKAUGA

Įmonės kodas: 123658364

Adresas: Didlaukio g. 92-3, Vilnius, LT-08332

Telefonas: (8 5) 275 2082

El. pašto adresas: svetaine@sodospalvos.lt, redakcija@sodospalvos.lt

 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2019-02-06.

Šiandien

 • Liepos 19, penktadienis.
 • Saulė teka 05:08, leidžiasi 21:42.
 • Mėnulis teka 21:12, leidžiasi 01:47.
 • Mėnulis Ožiaragyje 11:14, pilnėjantis, II ketvirtis. Priešpilnis liepos 14 d.
 • Aurėja (Aura), Galigantas, Mantigailė, Vincentas (Vincas), Auksė
 • Šaknų diena. Tinkama diena šakniavaisių derlių imti, braškes, medelius, krūmelius (kurie augo vazonuose) sodinti, augalus dalinti, dauginti, šieną krauti, konservuoti (tik greitam vartojimui). Atlankomis, gyvašakėmis dauginkite dekoratyvinius krūmus, skiepykit spygliuočius. Netinkama diena rūsius valyti, derlių konservuoti, sandėliuoti, genėti gyvatvores.
 • Po perkūnijos gerai grybai dygsta, mat žemę atitranko.

Populiariausi straipsniai

Sekite mus

Naujienlaiškio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti Sodo spalvų naujienlaiškį, įrašykite savo el.pašto adresą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Apklausa

Kaip gaunate „Sodo spalvas“?

Įvykių kalendorius