• birželio 13 d., Ketvirtadienis

Kaip saugiai naudoti augalų apsaugos produktus?

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) vertina augalų apsaugos produktų (AAP) riziką ir juos registruoja, vykdo AAP naudojimo kontrolę.

Augalų apsaugos produktai (AAP) apsaugo pasėlius nuo kenkėjų, ligų ir piktžolių, tačiau netinkamai naudojant kelia rimtą susirūpinimą dėl žmonių sveikatos ir aplinkos. Europos sąjungos (ES) cheminių medžiagų ir augalų apsaugos produktų teisės aktais siekiama užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį kartu sudarant sąlygas konkurencingai žemės ūkio veiklai.

 

 

Į rinką patenka po kruopštaus įvertinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu, į rinką gali būti tiekiami ir naudojami tik mūsų šalyje registruoti augalų apsaugos produktai. Veikliosios medžiagos vertinamos ir patvirtinamos ES lygiu, tačiau AAP registruojami kiekvienoje ES valstybėje.

Kokį kelią turi įveikti AAP, kad būtų leidžiama juos naudoti? Augalininkystės tarnyba, gavusi prašymą ir reikiamus dokumentus apie veikliąsias medžiagas ir pačius augalų apsaugos produktus, įvertina jų tapatumą, fizikines ir chemines savybes, analizės metodus ir jų galiojimą, vertina toksikologinių ir metabolizmo tyrimų duomenis, AAP išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, jų efektyvumą. Tarnybos specialistai atlieka rizikos vertinimą, t. y. AAP įvertina poveikį operatoriams, darbininkams, pašaliečiams ir gyventojams bei paukščiams, žinduoliams, vandens organizmams, dirvos mikro- ir makroorganizmams, netiksliniams nariuotakojams, netiksliniams augalams ir bitėms. Registruojami tik tie augalų apsaugos produktai, kurie saugūs žmonių sveikatai, aplinkai ir yra efektyvūs.

 

 

Kaip naudoti, informacija – etiketėje. Augalininkystės tarnybai atlikus rizikos vertinimą, kiekvienam AAP patvirtinama etiketė, kurioje nurodoma kaip AAP turėtų būti tinkamai naudojamas, nurodomos asmeninės apsaugos ir rizikos mažinimo priemonės, skirtos apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo kenksmingų medžiagų. Tačiau jokie teisiniai įpareigojimai neapsaugos sveikatos, jei žemės ūkio darbuotojai  nesieks patys sumažinti rizikos sau ir aplinkiniams. Asmeninės apsaugos priemonės – kombinezonai, galvos apdangalai, pirštinės, apsauginiai akiniai, respiratoriai ir avalynė – gali labai sumažinti pavojų sveikatai, nes apsaugo tiek nuo ūmaus, tiek nuo lėtinio apsinuodijimo, kuris dažniausiai pasireiškia, kai AAP medžiagų į organizmą patenka per burną, odą ar jų įkvėpus.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis, gyventojus ir aplinką, atlikus AAP rizikos vertinimą, jei reikia, etiketėje nurodomas saugus atstumas iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos bei rizikos mažinimo priemonės – apsaugos zonos ir kiti naudojimo apribojimai, skirti apsaugoti gyvus organizmus, dirvožemį ir geriamąjį vandenį.

 

 

Operatorių ir darbuotojų saugaus AAP naudojimo bendros rekomendacijos

 1. susipažinkite su naudojamu AAP – vadovaukitės etiketėje pateikta informacija;
 2. AAP laikykite nepažeistoje ir originalioje talpykloje su pritvirtinta etikete;

 1. ruoškite tirpalus tik gerai vėdinamoje vietoje, naudokite tik etiketėje nurodytus kiekius;
 2. stenkitės neįkvėpti purškiamo preparato  rūko, garų ar dulksnos;
 3.  koncentruotus AAP pilkite žemiau juosmens lygio, kad purslai ar garai nepatektų ant veido;
 4. ruošdami purškimo tirpalą, stovėkite pavėjui, kad vėjas nuneštų tolyn nuo jūsų garus ar dulksną;
 5.  paruoškite tirpalo tik tiek, kiek reikia numatytam plotui apdoroti;
 6. į AAP apdorotus plotus galima eiti tik jiems visiškai išdžiūvus;
 7. nedelsdami išvalykite išsiliejusias medžiagas. Panaudojus AAP, nusiprauskite ir persirenkite. Išskalbkite asmenines apsaugos priemones ir išorinius drabužius iškart po naudojimo.

 

Apsaugos priemonės, būtinos operatoriams ir darbuotojams. Siekiant tinkamos apsaugos,operatoriai turėtų naudotis AAP etiketėse pateikta informacija, kurioje  nurodytas  tam tikras sertifikuotų apsauginių rūbų tipas.

6 tipo apsauginė apranga (sertifikuota pagal EN 13034) suteikia ribotą apsaugą nuo nedidelio kiekio purškiamų skystų cheminių medžiagų. Šio tipo apranga  tinkama naudoti tais atvejais, kai nereikia, visiško skysčių pralaidumo barjero, t. y. tada, purškiant susidaro  nedaug cheminių medžiagų purslų, dulksnos, aerozolių.

4 tipo apsauginė apranga (sertifikuota pagal EN 14605) yra apsauginiai drabužiai nuo skystų purškiamų chemikalų su nepralaidžiomis jungtimis tarp skirtingų drabužių dalių. Ši apranga dengia visą kūną, pavyzdžiui, vientisas kombinezonas arba dviejų dalių kostiumai.

3 tipo apsauginė apranga (sertifikuota pagal EN 14605) skirta apsisaugoti nuo skystų cheminių medžiagų su skysčiams nepralaidžiomis jungtimis tarp skirtingų drabužių dalių. Tokie drabužiai dengia visą kūną, pavyzdžiui, vientisas kombinezonas arba dviejų dalių kostiumai. Šis aprangos tipas užtikrina aukštesnį apsaugos lygį nei sertifikuoti 4 tipo apsauginiai drabužiai.

Kai etiketėje nurodyta naudoti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, jos turi atitikti  standartą LST EN 374. Esant nurodymui dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį, jie turi atitikti standartą LST EN 166.

Jeigu AAP etiketėje konkreti apsauginė apranga nenurodyta, AAP profesionalusis naudotojas, ruošdamas augalų apsaugos produkto (-ų) tirpalą (-us), visada privalo dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis. Drabužiai turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2). Purškiant įranga, kai susidaro rūkas (10–30 μm) ar aerozoliai mažais lašeliais (30–50 μm), kurie pakimba ore, esant pavojui įkvėpti rūko, garų ar dulksnos, operatoriai turi dėvėti kvėpavimo takus  nuo skystų ir kietų dalelių apsaugančias  priemones, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).

Jei AAP etiketėje nėra nurodytas laikotarpis, kuriam praėjus darbuotojai gali eiti į AAP apdorotus pastatus, žemės sklypus, kitas teritorijas, patekti į šias vietas ar liesti, imti rankomis AAP apdorotus augalus leidžiama tik visiškai jiems išdžiūvus.

Jei naudojamos daugkartinio naudojimo asmeninės apsaugos priemonės, būtina laikytis AAP gamintojo pateiktų valymo ir priežiūros nurodymų. Po AAP naudojimo kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, kombinezonus, pirštines, kepures, akinius ir kaukes būtina išplauti muiluotu vandeniu skalbimo mašinoje arba rankomis. Svarbu, kad darbo drabužiai būtų skalbiami atskirai nuo kasdienių drabužių.

 

 

Kaip saugoti aplinką naudojant AAP? AAP etiketėse nurodomos ir apsaugos zonos, kuriose draudžiama augalus purkšti. Jos skirtos vandens, netiksliniams vabzdžiams ir  augalams apsaugoti. Apsaugos zonos nustatomos atliekant AAP rizikos vertinimą.

Kai AAP purškiami laukuose ar soduose, jei šalia yra vandens telkiniai, pagrindiniai cheminių medžiagų patekimo keliai į juos yra purškimo dulksna, nutekėjimas dirvos paviršiumi, kai yra nuolydis ir drenažas.

Pritaikius 5, 10 metrų ar didesnes apsaugos zonas, kokios nurodytos etiketėse, iki vandens telkinio (apsaugos zonos matuojamos nuo upės, upelio ar melioracijos grioviošlaito viršutinės briaunos arba nuo kranto viršaus kitiems vandens telkiniams, kurie neturi stačių šlaitų, bet ne nuo vandens krašto)galima veiksmingai sumažinti cheminių medžiagų patekimą į vandens telkinius ir apsaugoti vandens organizmus.

Esant 2 procentų ar didesniam nuolydžiui į vandens telkinius privaloma įrengti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais, kuri efektyviai sumažina AAP nutekėjimą į vandens telkinius.

Jeigu nustatoma rizika netiksliniams vabzdžiams ir augalams, ją galima sumažinti palikus nurodytas etiketėse apsaugos zonas 5, 10 metrų ar didesnes iki dirbamo lauko krašto (iki ne žemės ūkio paskirties žemė). Taip nuo purškimo dulksnos apsaugomi šalia dirbamos žemės besiveisiantys vabzdžiai ir augantys augalai.

AAP etiketėse dažnai nurodoma, kokius galima naudoti purkštukus, kurie mažina purškimo dulksną, ir taip užtikrinama, kad produktas nepakenktų gyviesiems organizmams.

Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkintojus, AAP etiketėse visada yra nurodoma ar produktas yra pavojingas bitėms, ar galima purkšti augalų žydėjimo metu arba bičių aktyvaus maitinimosi metu, ar griežtai draudžiama purkšti žydinčius augalus.

Etiketėse visada primenama, kad draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val., ir būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Primename, kad visada būtina atkreipti dėmesį ir laikytis etiketėse nurodyto reikalavimo nenaudoti vieno ar kito produkto dažniau kaip kas du ar tris metus tame pačiame lauke, taip siekiant apsaugoti dirvožemį ir požeminį vandenį nuo per didelio cheminių medžiagų susikaupimo ir jų galimo patekimo į gruntinius vandenys.

Atkreipiame dėmesį, kad negalima purkšti kelių produktų, kurių sudėtyje yra ta pati veiklioji medžiaga, tame pačiame lauke vieno augalų auginimo sezono metu. Pavyzdžiui, produkto sudėtyje yra veiklioji medžiaga „x“ ir produktą galima naudoti vieną kartą. Jeigu nupurškėte lauką tokiu produktu,  antrą kartą negalima purkšti to paties lauko kitu produktu, kurio sudėtyje yra veiklioji medžiaga „x“.

Svarbu, kad ūkio darbuotojai ir kiti asmenys AAP naudotų atsargiai. Ūkininkai, kurie laikosi etiketėje pateiktų nurodymų ir geros žemės ūkio praktikos atsakingai naudodami AAP, nuo neigiamo poveikio saugo save, ūkį ir aplinką.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje https://vatzum.lrv.lt/lt/, Facebook ir LinkedIn paskyrose

 

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija


guest
0 Komentarai
Atsiliepimai
Peržiūrėti visus komentarus
Greenworks

Šiandien

 • Birželio 13, ketvirtadienis.
 • Saulė teka 04:42, leidžiasi 21:56.
 • Mėnulis teka 12:04, leidžiasi 01:40.
 • Mėnulis Mergelėje, pilnėjantis, I ketvirtis. Jaunatis birželio 6 d.
 • Antanas, Antanina, Skalvė, Dainius, Akvilina, Kunotas
 • Šv. Antano diena. Šienapjūtė. Tarptautinė albinosų diena.
 • Šaknų diena. Tinkamas metas sėti, sodinti daržoves, kurios derlių augina virš žemės, medžius, krūmus, gyvatvores, sodinukus, ūglius, braškes, persodinti kambarines ir balkono gėles, sėti veją. Netinkamas metas sėti ir sodinti gūžines salotas, genėti gyvatvores, tręšti, sandėliuoti ir konservuoti daržoves, vaisius.
 • Daug boružių – geras rugių derlius.

Populiariausi straipsniai

Sekite mus

Naujienlaiškio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti Sodo spalvų naujienlaiškį, įrašykite savo el.pašto adresą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Apklausa

Kaip gaunate „Sodo spalvas“?

Įvykių kalendorius