• balandžio 8 d., Trečiadienis

Laikas sėti baklažanus

Bak­la­ža­nai sė­ja­mi jau nuo sau­sio vi­du­rio, nors kai ku­rioms veis­lėms tik­tų ir ko­vo vi­du­rys. Ta­čiau mū­sų są­ly­go­mis dai­gai au­ga ne­spar­čiai, nes trūks­ta ši­lu­mos ir švie­sos. Sė­ja­ma į pu­rią, šil­tą že­mę. Sėk­los tu­rė­tų bū­ti bei­cuo­tos ar­ba pa­mir­ky­tos ro­ži­nia­me ka­lio per­man­ga­na­to tir­pa­le.

Vi­są lai­ką rei­kia šil­tos drėg­mės, tad lais­ty­ki­te drungnu van­de­niu. Iš­dygs­ta per 10–17 die­nų. Iki per­so­di­ni­mo į lau­ką ar šilt­na­mį tu­ri iš­aug­ti ne ma­žiau kaip du tik­rų­jų la­pų aukš­tai. Tręš­ti bū­ti­na kas dvi sa­vai­tes mi­ne­ra­li­nių trą­šų mišiniu, ne­pa­dau­gi­nant azo­to. Bak­la­ža­nams pa­tin­ka ir or­ga­ni­nių trą­šų prie­das, bet rei­kia sau­go­ti, kad ne­įsi­veis­tų ken­kė­jų.

Dai­gus so­din­ki­te ke­liais cen­ti­met­rais gi­liau, ne­gu au­go dur­pi­nia­me puo­de­ly­je, į hu­mu­sin­gą, gi­liai įdirb­tą, van­de­niui lai­džią dir­vą, kas 50 cm. Jei­gu jie sil­pni, ge­riau iš­mes­kite, kadangi ne­spės už­au­gin­ti vai­sių. Daž­niau­siai šilt­na­my­je bak­la­ža­nai bū­na jau ant­ro­ji kul­tū­ra  po sa­lo­tų ar ri­di­kė­lių.

Ne­sku­bė­ki­te so­din­ti į šilt­na­mį, kol vė­sios nak­tys. Ge­riau­sia pa­si­nau­do­ki­te fe­no­lo­gi­niu ka­len­do­riu­mi – so­din­ki­te erš­kėt­ro­žėms pra­žy­dus (tai jau bus bir­že­lis).


Komentarai

Prašome Prisijungti.
avatar
  Sekti  
Pranešti apie

Sekite mus

Šiandien

  • Balandžio 8, trečiadienis.
  • Saulė teka 06:33, leidžiasi 20:09.
  • Mėnulis teka 20:40, leidžiasi 07:12.
  • Mėnulis Skorpione 23:18. Pilnatis 05:35.
  • Alma, Girtautas, Giržadas, Skirgailė, Valteris.
  • Didysis trečiadienis
  • Lapų diena. Tinkamas laikas augalus tręšti, kad žaliuotų, laistyti. Nerekomenduojama karpyti gyvatvorių, laistyti.
  • Jei sliekai lenda iš žemės, bus lietaus.
gardenis
seklosdarzui
baseinai fontanai
Bijūnai

Populiariausi straipsniai

Naujienlaiškio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti Sodo spalvų naujienlaiškį, įrašykite savo el.pašto adresą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Apklausa

Kokias priemones naudojate kiaušiniams marginti?

Įvykių kalendorius